Спеціалізація «Технології машинобудування»
Профілізації Комп’ютерне моделювання технологічних процесів і систем
Технології виготовлення виробів із нетрадиційних матеріалів
Освітній рівень Бакалавр, магістр
Форма навчання Денна, заочна

 

Усі сучасні досягнення техніки акумулюються в єдиній науці – «технології» (мистецтво, майстерність, уміння щодо створення матеріальних об’єктів).

Технологія – це шлях до матеріального втілення готового виробу. Зазвичай цей шлях є тернистим та довгим: для того, щоб з деякої кількості вихідного матеріалу було виготовлено машину, з ним необхідно виконати певну кількість дій, які поступово змінюють предмет праці: виготовлення заготовок, обробка на верстатах, термічна обробка, на несення покриття, складання та інше. І кожен етап цього процесу є досить важливим і визначальним для якості та вартості виробу. Для розв’язання цих задач технологія спирається на досягнення різних галузей науки – від фундаментальної фізики та математики до економіки. Сучасна технологія машинобудування – галузь науки i техніки, яка займається теоретичним дослідженням, проектуванням та удосконаленням технологічних процесів з виготовлення деталей машин, технологічного обладнання, складання виробів тощо.

Випускники спеціальності здатні вирішувати широкий спектр інженерних та науково-дослідницьких задач щодо: розробки та оптимізації технологічних процесів виготовлення (ремонту) деталей та складання машин; розробки концептуального дизайну, 3D-моделей, робочих креслень виробів; розрахунку виробів на міцність, надійність; розробки керуючих програм для сучасних технологічних оброблювальних систем; вирішення економічних питань, питань охорони праці, організації виробництва, якості та конкурентоспроможності продукції.