Міжкафедральна навчально-наукова «Лабораторія проектування, моделювання та діагностики технічних систем» (Interdepartmental Educational and Scientific Laboratory «Design, Modeling and Diagnostics of Technical Systems»)

Лабораторія створена в рамках виконання та за фінансової підтримки програми Європейської комісії TEMPUS проекту «Модернізація вищої інженерної освіти в Грузії, Україні та Узбекистані відповідно до технологічних викликів» (ENGITEC 530244-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-JPCR) і призначена для виконання навчально-наукових завдань щодо підготовки студентів інженерних спеціальностей.

Лабораторія оснащена комплексом для проведення модального аналізу металорізальних верстатів і верстатних пристроїв із ліцензійним програмним забезпеченням LabView:

Модель Зображення Пояснення
NI 9234
±5 V, IEPE and AC/DC Analog Input, 51.2 kS/s/ch, 4 Ch Module
51.2 kS/s per channel maximum sampling rate; ±5 V input
24-bit resolution; 102 dB dynamic range; anti-aliasing filters
Software-selectable AC/DC coupling; AC-coupled (0.5 Hz)
Software-selectable IEPE signal conditioning (0 or 2 mA)
Smart TEDS sensor compatibility
-40 °C to 70 °C operating range, 5 g vibration, 50 g shock
NI 9411
±5 to 24 V, Differential Digital Input, 6 Ch Module
6-channel, 500 ns digital input
±5 V to 24 V, differential/single-ended digital input
Compatible with NI CompactDAQ counters
60 VDC, CAT I isolation
Industry-standard 15-pin D-SUB connector
-40 °C to 70 °C operating, 5 g vibration, 50 g shock
NI 9935
15 pin connector kit with strain relief Universal Euro, 240V, EuroClass
NI cDAQ-9174
NI CompactDAQ 4-Slot USB Chassis
Choose from more than 50 hot-swappable I/O modules with integrated signal conditioning
Access the 4 general-purpose 32-bit counter/timers built into the chassis through the digital module
Run 7 hardware-timed operations simultaneously from analog, digital, or counter/timer channels
Stream continuous waveform measurements with patented NI Signal Streaming technology
Take advantage of Windows 7 OS support
Measure in minutes with NI-DAQmx software and automatic code generation using the DAQ Assistant
IMI Industrial, 2-Pin Accelerometer, 100mV/g, ICP® (IEPE)
PCB Modally Tuned® ICP® (IEPE), 10mV/lbf, Impact Hammer
PCB Low Noise Coaxial Cable, 10 ft w/10-32 plug to BNC plug
All sensors use IEPE current excitation
Triaxial accelerometer
General-purpose modal impact hammer
Multiple single-axis accelerometers
Accelerometer sensitivity ranges from 5 to 100 mV/g
LabVIEW Base   Program with drag-and-drop, graphical function blocks instead of writing lines of text
Connect to any device or instrument via USB, PCI, PXI, Wi-Fi, Ethernet, GPIB, and more
Use drag-and-drop controls, graphs, knobs, and gauges to customize a user interface for your application
Read and write binary, text, and XML files using functions or configurable assistants

Навчальний процес:

Обладнання комплексу для проведення модального аналізу використовується у навчальному процесі підготовки студентів за спеціальностями «Технології машинобудування», «Металорізальні верстати та системи» за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

«Бакалавр»

 • Експериментальні методи дослідження технологічних процесів (лабораторні роботи – 32 год.);
 • Експериментальні методи дослідження різальних інструментів (лабораторні роботи – 32 год.);
 • Експериментальні методи дослідження металообробного обладнання (лабораторні роботи – 32 год.);
 • Ремонт та випробування верстатів (лабораторні роботи – 32 год.);

«Магістр»

 • Технологічне оснащення інструментального виробництва (лабораторні роботи – 22 год.);
 • Допоміжний інструмент та оснащення верстатів (лабораторні роботи – 22 год.).

Впровадження комплексу для проведення модального аналізу у навчальний процес дозволило вдосконалити підготовку студентів інженерних спеціальностей:

 • Впровадження практико-орієнтованого підходу шляхом залучення студентів до створення експериментальних стендів, виготовлення дослідних зразків, дослідження прототипів нової техніки;
 • Формування у студентів професійних навичок при роботі з сучасним лабораторним обладнанням та пристроями;
 • Підвищення якості виконання студентських науково-дослідних, бакалаврських і магістерських робіт.

Наукові дослідження:

На базі комплексу для проведення модального аналізу та верстатних пристроїв із ліцензійним програмним забезпеченням LabView молоді науковці мають змогу проводити наукоємні експериментальні дослідження, результати яких можуть бути висвітлені у високорейтингових виданнях із високим імпакт-фактором.

Послуги для промисловості:

Завдяки оснащенню матеріальної бази сучасним дослідницьким обладнанням та пристроями дозволяє розширити спектр послуг для промислових підприємств, зокрема:

 • моніторинг стану технічних систем;
 • діагностика зубчастих передач, підшипників, роторів, турбін тощо;
 • випробування експериментальних зразків нової техніки;
 • випробування будівельних конструкцій та виробів із різних матеріалів.