Науково-навчальний центр промислового інжинірингу (далі - Центр) є структурним підрозділом факультету технічних систем та енергоефективних технологій СумДУ.

Головною метою діяльністю Центру є консолідація зусиль науковців і представників промисловості в формуванні експертного середовища для вирішення комплексу науково-дослідних, проектних, навчально-методичних завдань, а також надання інженерно-консультаційних послуг, пов’язаних із аналізом, обґрунтуванням перспектив розвитку, створенням і використанням науково-технічних та організаційно-економічних інновацій.

Основними завданнями Центру є здійснення наукових досліджень та виконання інженерних розрахунків у галузях механічної та хімічної інженерії на замовлення фізичних та юридичних осіб, організацій та підприємств різних форм власності, а також надання навчально-методичних послуг.

Відповідно до основних завдань та спрямованості діяльності основними функціями Центру є:

  • виконання науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт і наукових грантів у галузі проектування, виготовлення, складання, випробування, експлуатації та технічного сервісу технологічного та енергетичного обладнання;
  • координація зусиль академічних і неакадемічних партнерів, професійних товариств і організацій з метою підготовки проектних заявок на міжнародні грантові проекти наукової та освітньої спрямованості, у т.ч. із залученням додаткових ресурсів для реалізації завдань Центру;
  • підготовка експертних висновків стосовно перспектив розвитку та ефективності впровадження інновацій у сферах промислового інжинірингу, технічного регулювання та енергоефективності;
  • оприлюднення та патентування результатів роботи та їх впровадження у виробництво;
  • залучення студентів та аспірантів для досліджень і підготовки наукових робіт, пов’язаних із тематикою діяльності Центру;
  • запровадження нових інструментів навчання на основі практико-орієнтованого підходу із застосуванням засобів віртуальної та доповненої реальності, дослідницьких стендів і симуляторів (у т.ч. віртуальних), лабораторних комплексів та інформаційно-вимірювальних технологій;
  • підвищення кваліфікації та(або) перепідготовка кадрів з метою здобуття професійних компетенцій відповідно до освітніх, технологічних і виробничих викликів;
  • організація наукових семінарів і стажувань відповідно до спрямованості діяльності Центру, у т.ч. за кордоном;
  • проведення додаткових курсів для здобувачів освіти у сферах інжинірингу, технічного регулювання, систем управління (менеджменту) відповідно до вимог міжнародних (регіональних, національних) стандартів та специфікацій;
  • підготовка до проходження процедури оцінки компетентності при сертифікації персоналу, а також консультаційні та інформаційні послуги, пов’язані з ними.

Директор Центру: Іванов Віталій Олександрович