2018 - 2021 рік:

 • Співробітниками кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів та кафедри електроніки і комп’ютерної техніки факультету ЕЛІТ, ст. викладачем Колесником В.О., та асистентом Знаменщиковим Я.В., спільно зі студентами Максимом Сахно (група ТМм-01) та Костянтином Євдокимовим (група МБ-91) було розроблено бездротовий пристрій для вимірювання температури різальної пластини методом штучної термопари при точінні. У якості вимірювального сенсору пристрою було використано термопару К-типу. Перевагою розробленого пристрою у порівнянні з існуючими аналогами є можливість передачі результатів вимірювання засобами Bluetooth сигналу у режимі реального часу, що значно розширює можливості автоматизованого збору та обробки даних при дослідженні процесу точіння. Розробка пройшла апробацію при проведенні експериментальних досліджень на базі Словацького університету технологій в Братиславі, на Факультеті матеріалознавства та технології в Трнаві, що проводилися у рамках наукового стажування ст. викладача Колесника В.О.

2017 рік:

 • Створено експериментальний стенд для дослідження коливань інструменту та шпинделя токарного верстату в процесі різання з відносно високою частотою його обертання. Проведення досліджень у цьому напрямку дозволило підвищити ефективність оброблення деталей на токарних верстатах шляхом керування динамікою процесу при високих частотах обертання шпинделя. Впровадження створеної розробки у навчальний процес дозволило розширити кількість лабораторних робіт за дисциплін «Теорія різання», «Динаміка верстатів, процесів та систем», «Апаратні системи експериментальних досліджень», а також сприяло створенню нового напрямку при виконанні магістерських дипломних проектів та студентських наукових робіт.

2014 рік:

 • Послуги з розроблення програмного забезпечення для розрахунку теплообмінника

2012 рік:

 • Проект пристосування для оброблення секцій насоса 24НВ18х1;
 • Проект пристосування для оброблення канавок в корпусах насосів НМ 10000-380-2;
 • Науково-технічні послуги з наукового консультування щодо розрахунків МСЕ;

2011 рік:

 • Розробка параметричного креслення, методики побудови креслення направляючого апарату та типової технології його оброблення;
 • Дослідження та оптимізація процесів точіння і фрезерування та працездатності інструментів при обробці направляючих апаратів;
 • Розробка проекту та консультування з організації робочих місць з заточки кінцевих фрез в цехах № 1, 2, 11 Замовника, впровадження технології заточки, а також навчання персоналу Замовника;
 • Розробка конструкції і виготовлення хонінгувальної головки підвищеної жорсткості для обробки циліндрів компресорів діаметром 95Н7 та 55Н7;

2010 рік:

 • Розробка технології фрезерування каналів Апарату направляючого Н12.220.40.06;
 • Організаційно-методична допомога з розробки технічних умов на агрегат ВШВ-2,3/230;
 • Виконання науково дослідної роботи за темою «Створення й апробація зенкерів, оснащених непереточуваними пластинами з твердого сплаву, для обробки отворів у пакетах деталей, виготовлених з титанових сплавів та композиційних матеріалів»;

2007 рік:

 • Проектування ділянки механічної обробки деталей виробу РГВП-675Т;
 • Проектування та виготовлення за технологією та з матеріалу СумДУ різального та вимірювального інструменту для різі ГОСТ 24739-81;
 • Проведення порівняльних досліджень токарного інструменту з КНБ при обробці титанового сплаву ВТ-22;

2006 рік:

 • Виготовлення електронної версії альбомів конструкторської документації;
 • Виготовлення конструкторської документації виробів з їх 3D-моделями;
 • Виготовлення калібру конусу 1:7 за технологією, розробленою СумДУ;
 • Виготовлення прес-форми із заготовок за технологією, розробленою СумДУ;