Кафедра «Технологія машинобудування, верстати та інструменти» (ТМВІ) заснована у 2007 році на базі двох кафедр «Технологія машинобудування» і «Металорізальні верстати та інструменти».

9 березня 1966 р. – наказом Міністра ВССО УРСР створені Сумська філія ХПІ ім. В.І. Леніна і кафедра «Технології машинобудування». Вона має такі секції: технології машинобудування; технології металів; економіки; охорони праці.

У 1971 році – кафедра з Привокзальної площі (де існувала з 1966 року) переїжджає на нове місце розташування на вулицю Р. Корсакова, 2 за новою адресою ВУЗу.

Вересень 1975 року – на базі кафедри організована кафедра “Металорізальні верстати та інструменти”. Першим завідувачем цієї кафедри призначається доц. кафедри ТМБ Ступіна Л.Б.

Вересень 1976 року – на базі кафедри організована кафедра “Економіка”. Першим завідувачем цієї кафедри призначається доц. кафедри ТМБ Балацький О.Ф.

Вересень 1982 року – кафедра разом з матеріальною базою переїжджає в корпус “Т”.

Вересень 1983 року – на базі кафедри організована кафедра “Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавства”. Першим завідувачем цієї кафедри призначається доцент кафедри ТМБ Пчелінцев В.О.

Вересень 1988 року – організована філія кафедри на базі ВНДІкомпресормаш. Очолив філію зав. відділу механічної обробки канд. техн. наук Квасов Є.П.

Жовтень 1991 року – організована філія кафедри на ВАТ “СЕЛМІ”. Очолив філію генеральний директор підприємства, кандидат економічних наук Лялько І.С.

Вересень 1992 року – на базі кафедри організована кафедра “Електронного машинобудування”. Кістяком нової кафедри стали переведені з кафедри ТМБ доценти Коротченко В.Л., Ремньов О.І.та Яковлєв В.О.

Вересень 1992 року – при кафедрі відкрита аспірантура.

Серпень 2000 року – організована філія кафедри на ВАТ Сумський завод “Насосенергомаш”. Очолив філію випускник кафедри 1977 року, президент “НЕМ” Сотник М.І. З вересня 2004 року філію очолює головний технолог ВАТ Сумський завод “Насосенергомаш” Тинда О. В.

Вересень 2000 року – організована філія кафедри на Охтирському ВАТ “Нафтопроммаш”. Очолив філію випускник кафедри 1971 року, кандидат економічних наук, генеральний директор підприємства Казбан М.О. З 2003 року філію очолює головний інженер, перший замісник Голови правління Охтирського ВАТ “Нафтопроммаш” Батюк А. Т.

Кафедра «Металорізальні верстати та інструменти» заснована у 1975 році на підставі Наказу Міністра освіти СРСР № 104 від 04.03.1975 р. З 1995 року, внаслідок реорганізації вищої освіти, кафедра акредитована на підготовку фахівців за напрямками: 0902 – Інженерна механіка.
Спеціальність – металорізальні верстати та системи: 6.0902 – бакалавр; 7.090203 – спеціаліст; 8.090203 – магістр.
Спеціальність – інструментальне виробництво: 6.0902 – бакалавр; 7.090204 – спеціаліст; 8.090204 – магістр.

З липня 2001 року кафедру акредитовано ще і для підготовки фахівців за напрямком: 0000 – Специфічні категорії. Спеціальність – якість, стандартизація та сертифікація:  8.000001 – магістр.

Крім згаданих спеціальностей, кафедра бере участь у підготовці й інших фахівців, зокрема за такими спеціальностями: технологія машинобудування, гідравлічні і пневматичні машини, прикладне матеріалознавство, інформаційні технології проектування.

Після об’єднання у 2007 році кафедр «Технологія машинобудування» і «Металорізальні верстати та інструменти» оновлена кафедра «Технологія машинобудування, верстати та інструменти» є випускаючою по підготовці інженерів-механіків за спеціальностями: 8.090202 «Технологія машинобудування», 8.090203 «Металорізальні верстати та системи» (профілізація «Комп’ютерне моделювання, конструювання та дизайн»).
За цими спеціальностями кафедра акредитована по найвищому освітньо-кваліфікаційному рівню і готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Кафедра також веде підготовку за спеціальністю 8.000001 «Якість, стандартизація та сертифікація». Прийом на цю спеціальність проводиться на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» з будь-якої іншої спеціальності. Після року навчання випускник отримує диплом спеціаліста або магістра за кваліфікацією «Інженер з якості», яка відповідає міжнародній класифікації «Quality manager».