Заступник завідувача кафедри «Технологія машинобудування, верстати та інструменти»

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент