Новини

Важливість підготовки інженерів для України є беззаперечною у контексті теперішньої ситуації в країні. Інженери це рушійна сила будь-якої технічної системи або виробничого процесу.

За ініціативи ESD Consortium Aichi, Japan International Cooperation Agency, представників університетів та промислових компаній префектури Aichi (Японія) 6 серпня 2022 року відбулася зустріч із представниками Сумського державного університету.

Студенти кафедри ТМВІ успішно представили комісії наукові роботи у співавторстві з студентами та під керівництвом колег із європейських ЗВО-партнерів. Саме тісна кооперація із Познанським технологічним університетом (Польща), Технічним університетом м. Кошице (Словаччина), а також Технічним університетом м. Клуж-Напока (Румунія) за останні роки дозволяє розвивати актуальні напрями інженерії.

В рамках реалізації в СумДУ міжнародних грантових проектів програми ЄС Еразмус+ напряму Жана Моне 06.06.2022 був проведений тематичний вебінар для студентів 2 курсу медичного інституту спеціальностей «Медицина» та «Педіатрія» на кафедрі біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії. У вебінарі прийняли участь студенти та викладачі кафедри.

На цьому тижні успішно завершилися онлайн захисти дипломних проєктів бакалаврів зі спеціальностей 131 «Прикладна механіка», освітня програма «Технології машинобудування» та 133 «Галузеве машинобудування», освітня програма «Металорізальні верстати та системи».

Вітаємо Дмитра Макаренка, студента IV курсу бакалаврату спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітньої програми «Технології машинобудування» з одержанням диплому ІІІ ступеня за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Системи автоматизованого проєктування та комп’ютерного моделювання в науці та виробництві», номінація «Системи автоматизованого проєктування (CAD/CAM/CAE)» (Хмельницький національний університет, м. Хмельницький).
24.06.2022 р. на підсумковій сесії конкурсу Дмитро презентував свою наукову роботу «Оптимізація конструкції верстатного пристрою з використанням комплексу ANSYS Workbench».

Роботи, що сфокусовані на їх використанні в навчальному процесі, автоматизація керування, реверс-інжиніринг, автономні транспортні засоби чи сучасні технології, що підвищують безпеку дорожнього руху – це лише деякі з питань, які обговорювались під час унікального науково-практичного симпозіуму в Державному Вищому Професійно-Технічному Училищі В Сувалках. Практична підтримка була забезпечена компаніями і підприємствами, які є лідерами в галузях, пов’язаних з мехатронікою та автоматизацією в Польщі, які, окрім участі в дискусіях та лекціях, також організували виставку обладнання та презентацію їхніх компаній. Партнерами заходу, серед інших, є: FESTO, ASTOR, VIBRO, TEC, SALAG, DPS SOFTWARE, ASPI, PEC у Сувалках, Спеціальна економічна зона Сувалкі та Технологічний університет м. Кельце.

У рамках стажування старший викладач кафедри ТМВІ к.т.н. Юлія Денисенко взяла участь у сьомій конференції «Manufacturing 2022» у Познанському технологічному університеті. На конференції було представлено 51 доповідь та 56 постерів із 23 країн Європи. За результатами конференції видано п'ять збірників статей, які ідентифікуються базами даних Scopus та Web of Science. У цих збірниках надруковані й три статті авторів факультету ТеСЕТ д.т.н. Віталія Іванова, зав.каф.ТМВІ, д.т.н. Івана Павленко, проф.каф.КМ імені Марцинковського та к.т.н. Христини Берладір, ст. викладача кафедри ПМ і ТКМ у співавторстві із партнерами з Познанського технологічного університету (Польща) та Технічного університету Кошице (Словаччина).

Аспірант кафедри ТМВІ Андрусишин Владислав в рамках стажування в Технологічному університеті м. Кельце взяв участь у конференції «Maximo User Group Poland» в м. Варшава. Конференція була присвячена презентації програмного забезпечення IBM Maximo Application Suite та практичним прикладам його застосування. Дане програмне забезпечення призначене для інтелектуального управління активами, моніторингу, предиктивному обслуговуванню обладнання, та забезпечення стабільності роботи, і це все в єдиній хмарній платформі. Дане програмне забезпечення відповідає концепції Індустрії 4.0. Доповідачі також розповіли про передумови впровадження систем штучного інтелекту для обробки великої кількості даних.

Старший викладач кафедри ТМВІ к.т.н. Юлія Денисенко розпочала стажування у Познанській політехніці на факультеті механічної інженерії. Тематика досліджень пов'язана з вивченням сучасних технологій в плануванні виробництва та інструментозабезпечення.  Стажування проводиться під керівництвом доктора Юстини Трояновської, заступника декана факультету механічної інженерії.

Окрім досліджень Юлія Денисенко переймає досвід щодо освітнього процесу, бере участь у конференціях та інших заходах. Наприклад, на День землі Юлія Денисенко долучилася до церемонії висадження дерева.

В рамках стажування в Технологічному університеті м. Кельце за програмою Erasmus+ аспірант кафедри ТМВІ Владислав Адрусишин представляв Лабораторію моделювання розумних виробничих систем (PMISP) при Центрі науки, досліджень та інновацій (CENWIS) Технологічного університету м. Кельце на виставці CONTROL-STOM 2022.

Виставка була присвячена промисловим технологіям, таким як сучасні оброблювальні центри, колаборативні роботи, інструменти, захоплювальні та верстатні пристрої, ріжучі інструменти, 3D друк, прецизійні вимірювальні пристрої та інше. Дана виставка є однією з найбільших в Центральній та Східній Європі.