Освітньо-професійні програми підготовки фахівця освітнього ступеня "бакалавр":

  • 2021 рік вступу

Найменування освітньої програми (шифр та назва спеціальності)

Посилання на оприлюднені програми
Технології машинобудування (131 Прикладна механіка) Перейти
Металорізальні верстати та системи (133 Галузеве машинобудування) Перейти

 

  • 2020 рік вступу

Найменування освітньої програми (шифр та назва спеціальності)

Посилання на оприлюднені програми
Технології машинобудування (131 Прикладна механіка) Перейти
Металорізальні верстати та системи (133 Галузеве машинобудування) Перейти

 

  • 2019 рік вступу

Найменування освітньої програми (шифр та назва спеціальності)

Посилання на оприлюднені програми
Технології машинобудування (131 Прикладна механіка) Перейти
Металорізальні верстати та системи (133 Галузеве машинобудування) Перейти

 

  • 2018 рік вступу

Найменування освітньої програми (шифр та назва спеціальності)

Посилання на оприлюднені програми
Технології машинобудування (131 Прикладна механіка) Перейти
Металорізальні верстати та системи (133 Галузеве машинобудування) Перейти

 

Освітньо-професійні програми підготовки фахівця освітнього ступеня "магістр":

  • 2022 рік вступу

Найменування освітньої програми (шифр та назва спеціальності)

Посилання на оприлюднені програми
Технології машинобудування (131 Прикладна механіка) Перейти

 

  • 2021 рік вступу

Найменування освітньої програми (шифр та назва спеціальності)

Посилання на оприлюднені програми
Технології машинобудування (131 Прикладна механіка) Перейти
Металорізальні верстати та системи (133 Галузеве машинобудування) Перейти
Якість, стандартизація та сертифікація (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка) Перейти

 

  • 2020 рік вступу

Найменування освітньої програми (шифр та назва спеціальності)

Посилання на оприлюднені програми
Технології машинобудування (131 Прикладна механіка) Перейти
Металорізальні верстати та системи (133 Галузеве машинобудування) Перейти
Якість, стандартизація та сертифікація (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка) Перейти