Спеціалізація «Металорізальні верстати та системи»
Профілізації Комп’ютерне моделювання, конструювання та дизайн верстатного обладнання загального машинобудування
Комп’ютерне моделювання, конструювання та дизайн спеціального обладнання
Освітній рівень Бакалавр, магістр
Форма навчання Денна, заочна

 

Процес створення виробів, від мініатюрних електронних пристроїв до космічних апаратів, не обходиться без механічної обробки, основним знаряддям якої є металорізальний верстат. Сучасні металорізальні верстати – це різноманітні та досконалі робочі машини (комплекси), які використовують механічні, електричні, електронні та гідравлічні системи для здійснення рухів робочих органів та управління циклом обробки, розв’язують складні технологічні задачі.

Новітні верстатобудівні розробки в значній мірі визначають технологічні можливості та технічний рівень країни.

Випускники спеціальності набувають знань та вмінь з конструювання, технологічної підготовки, експлуатації та ремонту прогресивного верстатного обладнання та пристроїв. Фахівці за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» проектують верстатне обладнання, автоматизовані комплекси машинобудівного виробництва, розробляють технологічні системи сучасного дизайну у т.ч. із використанням систем автоматизованого проектування, виконують програмування систем керування оброблювальними комплексами, розробляють технологічні процеси виготовлення, складання та випробування верстатного обладнання, виконують теоретичні та експериментальні дослідження щодо підвищення ефективності оброблювального обладнання, оснащення та технологічних процесів з його використанням.