Наукові ступені:
2011 рік: Доктор технічних наук, спеціальність 05.03.01 - «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» (Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків, Україна), тема роботи: «Наукові основи моделювання процесів різання з використанням числових методів»
2003 рік: Кандидат технічних наук, спеціальність 05.03.01 - «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» (Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України, м. Київ, Україна), тема роботи: «Підвищення ефективності процесів чистової обробки на основі аналітичного моделювання силової взаємодії леза із заготівкою»

 Вчені звання:
з 2010 року: Доцент за кафедрою «Технологія машинобудування, верстати та інструменти», Сумський державний університет, м. Суми, Україна

 Наукові інтереси:
автоматизація, теорія різання, чисельне моделювання, механічна обробка

 

 

 

Досвід роботи:
з 2011 року: Директор ТОВ «Центр технологічних ініціатив»
з 2007 року: Доцент кафедри «Технологія машинобудування, верстати та інструменти», завідувач секції «Технологія машинобудування» кафедри «Технологія машинобудування, верстати та інструменти», Сумський державний університет, м. Суми, Україна
з 2002 по 2003 рік: Старший викладач, кафедра «Технологія машинобудування, верстати та інструменти», Сумський державний університет, м. Суми, Україна
з 2002 року: технічне обслуговування та ремонт електронних систем верстатів з ЧПУ на базі FANUC, SIEMENS, HEIDENHAIN, НЦ-31, WL4M
з 1999 року: науковий співробітник кафедри «Технологія машинобудування, верстати та інструменти», Сумський державний університет, м. Суми, Україна

Досвід викладання:

 • з 2009 року: Комп’ютерні системи технологічної підготовки виробництва, Імітаційне моделювання технологічних процесів та оснащення методом скінчених елементів, Основи 3D моделювання процесів різання
 • з 1999 року: Теорія різання, Математичне моделювання, Металорізальні верстати, Робочі процеси високих технологій, Технологічне оснащення інструментального виробництва, Імітаційне моделювання технологічних процесів та оснащення методом скінчених елементів

Нагороди та відзнаки:

 • 2011 рік: Грамота Міністерства освіти і науки України за вагомий внесок у розвиток освіти і науки України
 • 2001-2002, 2003-2004 та 2010-2011 роки: Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених
 • 2010 рік: Премія Сумського державного університету за підготовку 2 студентів, що вибороли призове місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2010 році
 • 2009 рік: Грамота Міністерства освіти і науки України за підготовку студента, що вибороли призове місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2009 році

Інша діяльність:

 • з 2011 року: Рецензент журналу «Вісник Сумського державного університету»
 • з 2010 року: Член наукової ради факультету технічних систем та енергоефективних технологій, СумДУ
 • з 2010 року: Член організації Society for the Advancement of Material and Process Engineering
 • з 2007 року: Заступник голови екзаменаційної комісії по виробничо-інженерній освіті
 • з 2004 року: Один з організаторів лабораторії механічних випробувань Сумського державного університету з правом проведення механічних випробувань об’єктів підвищеної небезпеки
 • з 2001 року: Один з засновників та секретар щорічної Всеукраїнської молодіжної науково-технічної конференції «Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї, наука, виробництво»
 • з 1999 року: Відповідальний виконавець науково-дослідних робіт кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів з підприємствами ВАТ «Український НДІ авіаційних технологій» (м. Київ), ВАТ «НАСОСЕНЕРГОМАШ» (м. Суми), ВАТ «Ворожбянський машинобудівний завод» (м. Ворожба Сумської області), ТОВ «РОТОР-Суми» (м. Суми), ТОВ «УКРНАФТОЗАПЧАСТИНА» (м. Суми), ПП «Пишкін О. В.» (м. Суми), ТОВ «Тростянецький машинобудівний завод» та ін.

Список основних публікацій:

 • Залога, В. А. Имитационная модель прямоугольного свободного резания / В. А. Залога, Д. В. Криворучко, С. Н. Хвостик //Вісник Сумського державного університету. -Суми: Вид-во СумДУ, 2005. -№ 11. -C. 55-66.
 • Залога, В. А. Прогнозирование динамического состояния инструмента при концевом фрезеровании / В. А. Залога, Д. В. Криворучко, С. С. Емельяненко //Сучасні технології у машинобудуванні. –Харків:НТУ«ХПІ»,2006.–Т.2.–С.146-156.
 • Криворучко, Д. В. Анализ современных методов численного моделирования тепловых явлений при резании материалов / Д. В. Криворучко, В. А. Залога, Н. П.Мазур //Сучасні технології у машинобудуванні. –Харків: НТУ «ХПІ», 2007. -C. 31- 42.
 • Heisel, U. Die FEM-Modellierung als moderner Ansatz zur Untersuchung von Zerspanprozessen/ U. Heisel, D. V. Kryvoruchko, V. A. Zaloha, M. Storchak, T. Stehle // ZWF. – 2009. -№7-8. -С. 604-616.
 • Heisel, U. Thermomechanische Materialmodelle zur Modellierung von Zerspanprozessen/ U. Heisel, D. V. Kryvoruchko, V. A. Zaloha, M. Storchak, T.Stehle//ZWF.–2009.-№ 6.-С.482-491.
 • Heisel, U. Bruchmodelle für die Modellierung von Zerspanprozessen/ U. Heisel, D. V. Kryvoruchko, V. A. Zaloha, M. Storchak, T.Stehle // ZWF.–2009.-№5.–С.330-339.
 • Heisel, U. Thermomechanische Wechselwirkungen beim Zerspanen / U.Heisel, D. V. Kryvoruchko, V. A. Zaloha, M. Storchak, T.Stehle // ZWF.- 2009.–№ 4. –С.263-272.
 • Залога, В. А. Исследование методом конечных элементов динамики изменения силы резания при врезании / В. А. Залога, Д. В. Криворучко, М. Г. Сторчак, С. С. Емельяненко, С.М. Селивоненко// Вісник Сумського державного університету. –Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - № 3. – С. 13–24.
 • Залога, В. А. Классификация задач моделирования процессов резания материалов / В. А. Залога, Д. В. Криворучко, С.С. Ковальчук // Сучасні технології в машинобудуванні. –Х.: НТУ «ХПІ», 2009. -Вип.3. – С. 186-196.
 • Залога, В. О. Прогнозування деформаційної складової сил тертя на контактних поверхнях різального інструмента / В. О. Залога, Д. В. Криворучко, О. О. Залога // Процеси механічної обробки в машинобудуванні. - Житомир: ЖДТУ, 2009. – №3 (50). – С. 38 – 45.
 • Криворучко, Д. В. Основи 3D-моделювання процесів механічної обробки методом скінченних елементів: навчальний посібник / Д. В. Криворучко, В. О. Залога, В. Г. Корбач. -Суми: Вид-во СумДУ, 2010. –208 с.
 • Залога, В. А. Об изменении состояния режущих кромок концевых фрез в процессе резания/В. А. Залога, Д. В. Криворучко, С. С. Некрасов, Л. В. Голобородько//Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. -Сумы: СумГУ, 2010. -№ 4. -C. 172- 181.

Доповіді на міжнародних конференціях:

 • Heisel, U. Cause Analysis of Errors in FE Prediction Orthogonal Cutting Performances/ U.Heisel, D. V. Kryvoruchko, V. A. Zaloha, M.Storchak // Proceedings of the 10th CIRP International Workshop on Modeling of Machining Operations. -Calabria, 2007. -C.141-148.
 • Heisel, U. Finite Element Analysis of Cutting Force Dynamics / U.Heisel, D. V. Kryvoruchko, V. A. Zaloha, M. Storchak, S. S. Emelyanenko, S. N. Selivonenko //Proceedings of the 11th CIRP International Workshop on Modeling of Machining Operations. -Gaithersburg: NIST, 2008. -C. 163- 170.
 • Heisel U. Modeling of Interaction Processes in Cutting [Електронний ресурс]/ U. Heisel, M. Storchak, D. V. Kryvoruchko, S. Braun // Proceedings of 2nd Interna-tional CIRP Process Machine Interaction (PMI) Conference. -Vancouver: University of British Columbia, 2010. -8с.