Міжкафедральна навчально-наукова лабораторія

 

eu_flag_tempus_  Final_Engitec_logo
Міжкафедральна навчально-наукова
«Лабораторія проектування, моделювання та діагностики технічних систем
»

(Interdepartmental Educational and Scientific Laboratory «Design, Modeling and Diagnostics of Technical Systems»)

Лабораторія створена в рамках виконання та за фінансової підтримки програми Європейської комісії TEMPUS проекту «Модернізація вищої інженерної освіти в Грузії, Україні та Узбекистані відповідно до технологічних викликів» (ENGITEC 530244-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-JPCR) і призначена для виконання навчально-наукових завдань щодо підготовки студентів інженерних спеціальностей.

Лабораторія оснащена комплексом для проведення модального аналізу металорізальних верстатів і верстатних пристроїв із ліцензійним програмним забезпеченням LabView:

Модель

Зображення Пояснення
NI 9234
±5 V, IEPE and AC/DC Analog Input, 51.2 kS/s/ch, 4 Ch Module
 9234 ·  51.2 kS/s per channel maximum sampling rate; ±5 V input

· 24-bit resolution; 102 dB dynamic range; anti-aliasing filters

·  Software-selectable AC/DC coupling; AC-coupled (0.5 Hz)

· Software-selectable IEPE signal conditioning (0 or 2 mA)

· Smart TEDS sensor compatibility

·  -40 °C to 70 °C operating range, 5 g vibration, 50 g shock

NI 9411
±5 to 24 V, Differential Digital Input, 6 Ch Module
 9411 ·  6-channel, 500 ns digital input

·  ±5 V to 24 V, differential/single-ended digital input

·  Compatible with NI CompactDAQ counters

·  60 VDC, CAT I isolation

·  Industry-standard 15-pin D-SUB connector

·  -40 °C to 70 °C operating, 5 g vibration, 50 g shock

NI 9935
15 pin connector kit with strain relief
 
Universal Euro, 240V, EuroClass  

NI cDAQ-9174

NI CompactDAQ 4-Slot USB Chassis

 

 9174

·  Choose from more than 50 hot-swappable I/O modules with integrated signal conditioning

·  Access the 4 general-purpose 32-bit counter/timers built into the chassis through the digital module

· Run 7 hardware-timed operations simultaneously from analog, digital, or counter/timer channels

·  Stream continuous waveform measurements with patented NI Signal Streaming technology

·  Take advantage of Windows 7 OS support

·  Measure in minutes with NI-DAQmx software and automatic code generation using the DAQ Assistant

IMI Industrial, 2-Pin Accelerometer, 100mV/g, ICP® (IEPE)

 

    акселерометр

·  All sensors use IEPE current excitation

·  Triaxial accelerometer

·  General-purpose modal impact hammer

·  Multiple single-axis accelerometers

·  Accelerometer sensitivity ranges from 5 to 100 mV/g

 

PCB Modally Tuned® ICP® (IEPE), 10mV/lbf, Impact Hammer
PCB Low Noise Coaxial Cable, 10 ft w/10-32 plug to BNC plug

LabVIEW Base

 

· Program with drag-and-drop, graphical function blocks instead of writing lines of text

·  Connect to any device or instrument via USB, PCI, PXI, Wi-Fi, Ethernet, GPIB, and more

· Use drag-and-drop controls, graphs, knobs, and gauges to customize a user interface for your application

· Read and write binary, text, and XML files using functions or configurable assistants

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Обладнання комплексу для проведення модального аналізу використовується у навчальному процесі підготовки студентів за спеціальностями «Технології машинобудування», «Металорізальні верстати та системи», «Інструментальне виробництво» за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

«бакалавр»

• Експериментальні методи дослідження технологічних процесів (лабораторні роботи – 32 год.);
• Експериментальні методи дослідження різальних інструментів (лабораторні роботи – 32 год.);
• Експериментальні методи дослідження металообробного обладнання (лабораторні роботи – 32 год.);
• Ремонт та випробування верстатів (лабораторні роботи – 32 год.);

«магістр»

• Технологічне оснащення інструментального виробництва (лабораторні роботи – 22 год.);
• Допоміжний інструмент та оснащення верстатів (лабораторні роботи – 22 год.).

 

Впровадження комплексу для проведення модального аналізу у навчальний процес дозволило вдосконалити підготовку студентів інженерних спеціальностей:

• Впровадження практико-орієнтованого підходу шляхом залучення студентів до створення експериментальних стендів, виготовлення дослідних зразків, дослідження прототипів нової техніки;
• Формування у студентів професійних навичок при роботі з сучасним лабораторним обладнанням та пристроями;
• Підвищення якості виконання студентських науково-дослідних, бакалаврських і магістерських робіт.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

На базі комплексу для проведення модального аналізу та верстатних пристроїв із ліцензійним програмним забезпеченням LabView молоді науковці мають змогу проводити наукоємні експериментальні дослідження, результати яких можуть бути висвітлені у високорейтингових виданнях із високим імпакт-фактором.

 

ПОСЛУГИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

Завдяки оснащенню матеріальної бази сучасним дослідницьким обладнанням та пристроями дозволяє розширити спектр послуг для промислових підприємств, зокрема:
• моніторинг стану технічних систем;
• діагностика зубчастих передач, підшипників, роторів, турбін тощо;
• випробування експериментальних зразків нової техніки;
• випробування будівельних конструкцій та виробів із різних матеріалів.

CAM00347CAM00337

Comments are closed