ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійні програми підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”
1. Технології машинобудування.
2. Металорізальні верстати та системи.
Освітньо-професійні програми підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня
“магістр”
1. Технології машинобудування.
2. Металорізальні верстати та системи.

Comments are closed