ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійні програми підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

2019 року вступу:

1. Технології машинобудування.

2. Металорізальні верстати та системи.

2018 року вступу:

1. Технології машинобудування.

2. Металорізальні верстати та системи.

Освітньо-професійні програми підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня
“магістр”

2019 року вступу:

1. Технології машинобудування.

2. Металорізальні верстати та системи.

2018 року вступу:

1. Технології машинобудування.

2. Металорізальні верстати та системи.

Comments are closed