152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Спеціалізація «Якість, стандартизація та сертифікація»
Профілізації 1 Управління якістю та метрологічне забезпечення виробництва промислової продукції
2 Гармонізація міжнародних стандартів та переклад в галузі технічного регулювання
Освітній рівень магістр
Форма навчання денна, заочна

Управління якістю є одною з ключових функцій виробничого, корпоративного та проектного менеджменту, основним засобом досягнення і підтримання конкурентоздатності будь-якого підприємства (компанії).

Управління якістю базується на сучасній методології Всезагального Управління Якістю – Total Quality Management, якою повинні володіти сучасні фахівці з якості, стандартизації та сертифікації. Якість створюється на всіх стадіях виробництва і продукція (послуги) мають відповідати вимогам технічних стандартів, специфікацій та споживачів. Основа якості продукції (послуг) – це визначення потреб споживача. Ця задача вирішується на стадіях закупівель, набору персоналу, виробництва, зберігання та постачання продукції. На кожній з цих стадій існують свої методи, інструменти досягнення04 - level-of-quality-compass та управління якістю. Вирішення задач забезпечення якості на всіх етапах виробництва потребує кваліфікованих фахівців з управління якістю, з розроблення стандартів, з підготовки та проведення сертифікаційних робіт.

Випускники спеціальності набувають знань та вмінь щодо: розробки нормативних документів у сфері стандартизації, оцінки відповідності, метрології та сертифікації, управління якістю; проведення випробувань та сертифікації продукції і послуг; розробки, впровадження та сертифікації сучасних систем управління якістю; використання новітніх методів управління якістю на виробництві та у сфері послуг; розробки та впровадження інтегрованих систем управління якістю.

Comments are closed